Trang tài khoản cá nhân | Damcuoi.vn - Wedding Services

Thế là ngày quan trọng nhất trong cuộc đời chúng mình cũng đã đến, một cuộc sống mới bắt đầu. Giữa những bon chen, cám dỗ của đời thường, chúng mình vẫn luôn khát khao xây dựng một gia đình hạnh phúc. Người ta thường nói: "Một gia đình hạnh phúc là một gia đình trong đó có tiếng ho khù khụ của tuổi già, tiếng chí chóe nô đùa của trẻ con...". Giờ đây chúng mình bên nhau, chia ngọt sẻ bùi ...Thông tin tài khoản

  • Bạn đang sử dụng tài khoản FREE
  • Dung lượng cho phép: 0 MB / 60 MB
  • Liên hệ để nâng cấp dung lượng!

tài khoản

Tên đăng nhập: Kiet
Địa chỉ email: hoangtunhacjazz2002@yahoo.com

Thông tin cá nhân

Giới tính: Nam
Họ: Nguyễn
Chữ lót và Tên: Tuấn Kiệt
Ngày/tháng/năm sinh: 27-10-1983

Địa chỉ liên hệ

Công ty:
Địa chỉ: TPHCM
Mã vùng: 084
Thành phố: Tp. HCM
Quốc gia: Việt Nam
Thông tin khác:

 Không có

Điện thoại nhà: 0986634571
Điện thoại di động: 0986634571
Biệt danh địa chỉ nhà bạn: Kiet